ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7000 மருத்துவ உதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்

திருப்பூர் மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 07-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 7000 வழங்கப்பட்டது…….