ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6610 மருத்துவ உதவி – பண்டாரவாடை கிளை

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் பண்டாரவாடை கிளை சார்பாக கடந்த 13-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6610 வழங்கப்பட்டது…………………..