ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6250 மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 01-10-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6250 வழங்கப்பட்டது……………..