ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5625 மருத்துவ உதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்

திருப்பூர் மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 23-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5625 வழங்கப்பட்டது…………………….