ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – செந்தண்ணீர்புரம்  கிளை

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம்  கிளை சார்பாக கடந்த 01-10-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………….