ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3000/- மருத்துவ உதவி – MKB நகர் கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் MKB நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000/- வழங்கப்பட்டது……..