ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3000/- மருத்துவ உதவி – காரைக்கால்

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக 04-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூ 3000/- வழங்கப்பட்டது.