ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 25,000/- மருத்துவ உதவி- வடசென்னை

வடசென்னை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 06-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 25,000/- வழங்கப்பட்டது……