ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 30-08-2013 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2500 வழங்கப்பட்டது………….