ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – அபுதாபி சிட்டி கிளை

கடந்த 27-10-2013 அன்று அபுதாபி சிட்டி கிளையின் சார்பாக ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது.