ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்த்தோப்பு

கடந்த 13-11-2011 அன்று திருச்சி மாவட்டம் ஆழ்வார்த்தோப்பு கிளை சார்பாக முஹம்மது அலி என்ற சகோதர்க்கு ரூபாய் 2000 ஆயிரம் மருத்து உதவியாக வழங்கப்பட்டது.