ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 12,500 மருத்துவ உதவி – தொண்டி கிளை

ராமநாதபுரம் மாட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 04-10-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய் 12,500 வழங்கப்பட்டது………………