ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10000/- மருத்துவ உதவி – திண்டுக்கல்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 14-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10000/- வ்ழங்கப்பட்டது…….