ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,000/- உதவி- வடசென்னை

வடசென்னை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 06-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதர உதவியாக ரூபாய் 10,000/-  வழங்கப்பட்டது…..