ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,000 வட்டி இல்லா கடன் உதவி – கானத்தூர் கிளை

காஞ்சி  கிழக்கு மாவட்டம்  கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 27-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வட்டி இல்லா கடன் உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……