ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – சிங்காரதோப்பு கிளை

திருச்சி மாவட்டம் சிங்காரதோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 30-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது……………