ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆசாத்நகர்

கோவை மாவட்டம் ஆசாத்நகர் கிளையின் சார்பாக நோயால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000 கடந்த 28.02.12 அன்று வழங்கப்பட்டது.