ஏழை குழந்தைக்கு ரூபாய் 2000/-மருத்துவ உதவி – மைலாபூர் கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம் மைலாபூர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-05-2013 அன்று ஏழை குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000/- அவரது தாயாரிடம் வழங்க்கப்பட்டது……