ஏழை குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக 15 கிலோ அரிசி – அஸ்தம்பட்டி கிளை

சேலம் மாவட்டம் அஸ்தம்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக 15 கிலோ அரிசி வழங்கப்பட்டது……………………