ஏழை குடும்பதிற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கண்ணியாகுமரி

2014-05-02 19.05.58கடந்த 14/05/14 அன்று குமரி மாவட்டம் கண்ணியாகுமரி கிளை சார்பாக ஏழை குடும்பதிற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது.