ஏழை குடும்பங்களுக்கு இறைச்சி விநியோகம் – தரமணி

தென் சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளையில் கடந்த 25-2-2012 அன்று ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஆட்டு இறைச்சி விநியோகம் செய்யப்பட்டது.