ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஹஜ் – ஹாலா லேபர் கேம்ப் வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

மஸ்கட் மண்டலம் ஹாலா லேபர் கேம்பில் கடந்த 22-09-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இஸ்மாயில் அவர்கள் ”ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஹஜ்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். பின்னர் சகோதரர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்கள் அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………………