ஏர்போர்ட் கிளை தஃவா

திருச்சி மாவட்டம் ஏர்போர்ட் கிளை சார்பாக 07-10-2013 அன்று தஃவா பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது…………….