“ஏகத்துவம்” நூல் விநியோகம் – பெரிய. அக்ரஹாரம் கிளை