“ஏகத்துவம்” தனி நபர் தஃவா – திருவனந்தபுரம் (தென் மண்டலம், கேரளா)