ஏகத்துவம் – கூடுவாஞ்சேரி பெண்கள் பயான்

கடந்த 12/02/2012 அன்று காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி கிளையில் ஏகத்துவம் என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.