“ஏகத்துவத்தில் சங்கமிப்போம்” பொதுக் கூட்டம் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை