எல்லாபுகழும் இறைவனுக்கே (24-9-2009)


ஒளிபரப்பான தேதி: 24-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி
தலைப்பு: எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே (நோன்பு பெருநாள் உரை 2009)
நேரம்: 58:22 min
அளவு: 69:21 MB

  • image24-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி