எம்.எம்.டி.ஏ காலனி கிளை தஃவா

தென் சென்னை மாவட்டம் எம்.எம்.டி.ஏ காலனி கிளையில் கடந்த 30-3-2012 அன்று முஸ்லிம்களுக்கு தஃவா செய்யப்பட்டது.