எம்.எம்.டி.ஏ காலனி கிளை தஃவா

தென்சென்னை மாவட்டம் எம்.எம்.டி.ஏ காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று குர்பானியின் அவசியத்தை விளக்கும் விதமாக பேனர்கள்  வைக்கப்பட்டது……………..