“-” என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் வழங்கி தஃவா – செங்குன்றம் கிளை