எது சத்தியம் – அல் அய்ன் கிளை வாராந்திர மார்க்கச் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

அபுதாபி மண்டல அல் அய்ன் கிளை மர்க்கஸில் கடந்த 06-08-2015 அன்று வாராந்திர மார்க்கச் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஹாஜா முகையதீன்
அவர்கள் ”எது சத்தியம்” என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………….