எதிர்ப்புகள் ஏன்? – ஹத்தீன் கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் ஹத்தீன் கிளை சார்பாக கடந்த 17-10-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஷம்சுல்ஹா ரஹ்மானி அவர்கள் “எதிர்ப்புகள் ஏன்?” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……..