ஊட்டிமெயின் பஜார்கிளை-தஃவா

நிலகிரி மாவட்டம் ஊட்டிமெயின் பஜார்கிளை சார்பாக கடந்த 18.9.14 அன்று அல்கொய்தாவிற்க்கு எதிராக கண்டன போஸ்டர் ஓட்டப்பட்டது………………