உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்வது – அண்ணா நகர் கிளை பெண்கள் பயான்

தென்சென்னை மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சேக் அவர்கள் ”உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்வது” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………..