உறுதியான நம்பிக்கை – பெருந்துறை கிளை பெண்கள் பயான்

ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை கிளையில் கடந்த 06-10-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ஹசினா அவர்கள் “உறுதியான நம்பிக்கை” என்ற தலைப்பில் உறையாற்றினார்கள்……………..