உறவுகளை பேணுதல் – சத்வா கிளை வாராந்திர பயான்

துபை மண்டலம் சத்வா கிளை மர்கஸில் கடந்த 23-05-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஷபாஅத் அவர்கள் “உறவுகளை பேணுதல்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!…………………….