உதன்கரை கிளை தஃவா

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் உதன்கரை கிளை சார்பாக கடந்த  14-09-2014 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது………………..