உணர்வு பத்திரிக்கை – பூதமங்கலம் கிளை

திருவாரூர் மாவட்டம் பூதமங்கலம் கிளை சார்பில் 2.1.2015 அன்று 10உணர்வு பத்திரிக்கை விற்கப்பட்டது.