“ஈமான்” – சைஃப்சோன் கிளை வாராந்திர பயான்

ஷார்ஜா மண்டலம் சைஃப்சோன் கிளையில் கடந்த19-05-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது.இதில் சகோ.முஹம்மது பாரூக் அவர்கள் “ஈமான்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…..