ஈமான் – சுப்ரமணியபுரம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-09-2014  அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சஜிர் அவர்கள் ” ஈமான்” என்ற தலைப்பில்
உரையாற்றினார்கள்………………………