”ஈமானில் ஏற்ற தாழ்வு” – மங்கலம் கிளை பயான்

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக 30.05.2013 அன்று சகோ.தவ்பீக் அவர்கள் “ஈமானில் ஏற்ற தாழ்வு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…….