”இஸ்ஸாமிய திருமணம்” – லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை பயான்

பெரம்பலூர் மாவட்டம் லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 17-05-2013 அன்று சகோ.யாஸீன் அவர்கள் ”இஸ்ஸாமிய திருமணம்” என்ற தலைப்பில் உறையாற்றினார்கள்.