இஸ்லாம் கூறும் மரணம் – சோனாப்பூர் கிளை பயான்

துபை TNTJ சோனாப்பூர் கிளை அஸ்கான் கேம்ப்பில் கடந்த 31.05.2013 வெள்ளிக் கிழமை அன்று இஷா தொழுகைக்குப் பின்பு  மார்க்க சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. இதில்  சகோதரர் ரில்வான் அவர்கள் ”இஸ்லாம் கூறும் மரணம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். இதில் கிளை சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.அல்ஹம்துலில்லாஹ்