“இஸ்லாம் கூறும் மனித நேயம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புரசைவாக்கம் கிளை