இஸ்லாம் கூறும் சகோதரத்துவம் – மங்கலம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 24-09-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அன்சர் கான் அவர்கள் “இஸ்லாம் கூறும் சகோதரத்துவம்”  என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………….