இஸ்லாம் கூறும் குற்றவியல் தண்டனைகள் – மங்கலம் கிளை பயான்

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் “இஸ்லாம் கூறும் குற்றவியல் தண்டனைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………