“இஸ்லாம் கூறும் குடும்பவியல் ” – பேட்டை கிளை பெண்கள் பயான்

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 18-05-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.இதில் “இஸ்லாம் கூறும் குடும்பவியல் ” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்….