இஸ்லாம் கூறும் கடவுள் கொள்கை – நோட்டிஸ் விநியோகம் பாண்டி பஜார்

கடந்த 18-2-2012 அன்று தென் சென்னை மாவட்டம் பாண்டி பஜார் கிளையில் சென்னை கடற்கரையில் இஸ்லாம் கூறும் கடவுள் கொள்கை என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.