இஸ்லாம் கூறும்  அறிவியல் – சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை வாராந்திர பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-04-2014  அன்று வாராந்திர பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் ”இஸ்லாம் கூறும்  அறிவியல்”      என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………..